Telefon

774 627 293

E-mail

jan@masseur.cz

Jsme k dispozici

Pondělí, úterý a čtvrtek

Masáž lávovými kameny patří mezi odpočinkové techniky, může ale být – a námi je často používána – využita před použitím silnějších technik. Prohřátí svalů je totiž předuvolní, čímž se výrazně zvýší dosah a sníží případná bolestivost hloubkové masáže.