Telefon

774 627 293

E-mail

jan@masseur.cz

Jsme k dispozici

Pondělí, úterý a čtvrtek

Informovaný souhlas/čestné prohlášení

Informace o kontraindikacích masáží/terapií:

Celkové kontraindikace masáže jsou:

– onkologické onemocnění a doba následujících 5 let po úplném vyléčení

– probíhající nemoc, zejména zánětlivá

– první trimestr gravidity

– bezprostředně po mimořádné námaze

– bezprostředně po jídle

– intoxikace

Kontraindikace celkové masáže (masér musí určit rozsah masáže) jsou:

– vysoký, nízký či kolísavý tlak

– vysoké stáří

– kardiovaskulární choroby

– cukrovka

– epilepsie

– akutní astma

Čestné prohlášení

Svým podpisem stvrzuji že jsem byl/a poučen/a o kontraindikacích masáží, a že mi nejsou známy žádné zdravotní důvody proč bych neměl/a masáž-terapii absolvovat.

V případě změny mého zdravotního stavu budu o tomto neprodleně informovat maséra.

Souhlasím, že moje osobní data (jméno, příjmení, telefon, mail) a procedury, které jsem absolvoval/a, bude pouze pro účely následných procedur masér uschovávat.

V Praze dne ________

_________________________ ________________________


Jméno a příjmení Podpis