Telefon

774 627 293

E-mail

jan@masseur.cz

Jsme k dispozici

Pondělí, úterý a čtvrtek

Kurz funkční anatomie považuji za nejdůležitější ze všech kurzů, které jsem absolvoval. Vše, co jsem se do té doby naučil, mi spojil do jediného, smysluplného celku. Asi jako když jsem se naučil jednotlivá písmenka abecedy, která jsem sice dokázal kostrbatě spojit v jednotlivá slova, ale nic víc. Díky Liborovi začínám plynule číst nejen jednotlivá slova, ale celé věty.